• دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی

  • جذب کارآموز از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، فناوری اطلاعات
  • همکاری در انجام پژوهش های پایان نامه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • همکاری با انجمن های علمی دانشگاهی در برگزاری دوره های آموزشی
 • متخصصان حوزه های مختلف

  • کارشناسان خبره صنایع مختلف جهت ارائه تجربیات و درس آموخته ها در وبلاگ شرکت
  • ارسال رزومه های مرتبط با حوزه های کاری شرکت جهت همکاری در پروژه ها و آموزش ها