برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در شرکت آب و خاک قدس رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در شرکت آب و خاک قدس رضوی

/
کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در روز پنجشنبه مورخ…
کارگاه تدوین اظهارنامه جایزه تعالی سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در مرکز علمی کاربردی آستان قدس رضوی

/
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در مرکز علمی کاربردی آستان قدس رضوی
کتاب صوتی الگوی سرآمدی EFQM 2013 محصول شرکت مدیران فرایند پارس

روش های هوشمندانه یادگیری و تسلط بر الگوی سرآمدی EFQM 2013

/
در دنیای امروز با توجه به فرصت های متعدد و جذابیت های بی شمار زندگی، نایاب ترین کالا، زمان است. به عبارتی یکی از راه های بیشتر زیستن، استفاده هوشمندانه تر از زمان در دسترس است. یکی از روش ها استفاده از زمان های انتظار است و یکی از زمان های انتظار در زندگی، زمان های رانندگی و یا طی مسافت در تاکسی، اتوبوس، هواپیما و مترو است.