کتاب صوتی الگوی سرآمدی EFQM 2013

مصاحبه آقای دکتر فتح الله  در رادیو اقتصاد درباره کتاب “پیکره عمومی دانش مدیریت پروژه” (BPMCBOK V 3.0)