محصولات نمونه فرایند شرکت مدیران فرایند پارس

کتاب صوتی الگوی سرآمدی EFQM 2013: تاریخچه و مقدمه

کتاب صوتی الگوی سرآمدی EFQM 2013: مفاهیم بنیادین: خلق آینده ای پایدار

از شما دعوت می کنیم برای شنیدن سایر فایل های صوتی، به صفحه رادیو فرایند مراجعه کنید.

از شما دعوت می کنیم برای دیدن سایر ویدئوها، به کانال ویدئو مراجعه کنید.

کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار
نمونه فرایندهای کسب و کار_شرکت مدیران فرایند پارس
برگزاری کارگاه آموزشی خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در شرکت آب و خاک قدس رضوی
کارگاه تدوین اظهارنامه جایزه تعالی سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی رضوی