محصولات نمونه فرایند شرکت مدیران فرایند پارس

کتاب صوتی الگوی سرآمدی EFQM 2013: ارزش ها و مفاهیم بنیادین

خلاصه صوتی کتاب “پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار” 

از شما دعوت می کنیم برای شنیدن سایر پادکست ها، به صفحه پادکست مدیران فرایند مراجعه کنید.

از شما دعوت می کنیم برای دیدن سایر ویدئوها، به کانال ویدئو مراجعه کنید.

گذار از دوران گرونا و مدیریت فرایندها
کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار